OPEN NAVIGATIE
SLUIT NAVIGATIE
NL / FR / ENles ballets C de la B

 
A R T I S T I E K
Alain Platel (regisseur)
Hildegard De Vuyst (dramaturg)
 
A D M I N I S T R A T I E

Erna Van Akoleyen (verantwoordelijke administratie en personeel)
Herwig Onghena (zakelijk leider)
Lieve Bosmans (boekhouding)
Lieven Thyrion (algemeen directeur)

 
P R O D U C T I E
Eline Vanfleteren (productieleiding in Co-laBo)
Katrien Van Gijsegem (productieleiding)
Steve De Schepper (tour management)
Valerie Desmet (productieleiding )

C O M M U N I C A T I E
Edith Ulens (communicatie)
Nele Dhaese (pers en communicatie)

T E C H N I E K
Bartold Uyttersprot (geluidsontwerp)
Carlo Bourguignon (lichtontwerp)
Jan Mergaert (technisch directeur)
Serge Vandenhove (technisch administrateur)
Wim Van de Cappelle 
(technisch projectverantwoordelijke)
 
V E R K O O P
Frans Brood Productions
Tel : +32 9 234 12 12
Fax : +32 9 265 96 50
info@fransbrood.com
www.fransbrood.com