OPEN NAVIGATIE
SLUIT NAVIGATIE
NL / FR / ENles ballets C de la B zet vanaf 2017 naast producties ook in op ontwikkeling door middel van een residentieprogramma waarvan de grote troeven zijn: coaching door regisseur Alain Platel en/of dramaturg Hildegard De Vuyst. De onderliggende motivatie komt voort uit de behoefte aan 'delen' die misschien samenhangt met de leeftijd (van de organisatie, niet van genoemde individuen) maar allicht ook met een tijdsgeest. Delen is het nieuwe hebben. Daarbovenop komt de behoefte aan samenwerken met een jonge generatie makers, met mensen van hier en elders. Dat geeft de mogelijkheid om vakmanschap door te geven. Maar ook gevoed en uitgedaagd te worden, in dialoog met radicaal andere manieren van denken en werken. Beiden hebben wat dat betreft hun sporen verdiend; Platel met Pieter & Jacob Ampe en jonge makers van School of Arts (KASK), De Vuyst met Performing Arts Summer School (PASS) in Palestina, om maar een paar voorbeelden te geven.
 
Als basis nemen we residenties van 1 maand, gespreid over de 2 studio's met input die zich op verschillende vlakken kan situeren: altijd artistiek, soms logistiek, administratief of technisch.
 
Residenties kunnen op elk moment aangevraagd/ingediend worden.
 
De profielen van de ondersteunde kunstenaars kunnen zeer breed en divers zijn. Er is een voorkeur voor het emotionele, viscerale, energieke en het woordeloze, zonder het conceptuele uit te sluiten. En extra aandacht voor grote-zaalwerk als uitdaging aan jonge artiesten.
 
Toegang tot het residentie-programma is dus niet aan (artistieke) voorwaarden gebonden; op basis van (herhaalde) gesprekken moet blijken dat een maand samenwerken noodzakelijk én mogelijk is; dat het, alle beperkingen in tijd en geld in acht genomen, ook echt een verschil kan maken.
 
Wat is het wel? Residenties kunnen zich grofweg in drie fases van het creatieproces aandienen: de opstartfase/het begin; het herwerken van bestaande projecten waarvan het potentieel evident is maar die ergens misgelopen zijn; of de eindfase/het afmonteren. Middels wekelijkse toonmomentenkan de ploeg vanles ballets meekijken en nadenken over het verdere leven van de voorstelling.
 
Wat is het niet? les ballets brengt residenties niet naar een publiek of zet residenties niet op tournee. Residenties zijn nooit het hele werkproces. Residenties zijn niet louter onderzoek maar zijn altijd een etappe in productieproces; residenties zijn geen carte blanche of blanco cheque maar altijd onderhandeld.
 
Het residentieprogramma krijgt het label "In Co-laBo". Het zijn producties "ontstaan in Co-LaBo", geen co-producties, ook al investeert les ballets C de la B ook financieel in de residentie.
 
Interesse in een samenwerking in Co-laBo? Contacteer hildegard@lesballetscdela.be