OPEN NAVIGATIE
SLUIT NAVIGATIE
NL / FR / ENSTANDPUNT OMTRENT CULTURELE BOYCOT VAN ISRAEL
 
les ballets C de la B speelt haar voorstellingen niet in Israël en steunt daarmee actief de culturele boycot van het land. Graag willen we ons standpunt daaromtrent toelichten.

Sedert november 2004 (o.a. na de dood van Arafat) lijkt het er op dat de situatie in Israël en de Bezette Gebieden op een positieve manier evolueert. Er is de zogenaamde ontmanteling van nederzettingen in de Gaza strook, er worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten en érg belangrijk: het aantal dodelijke aanslagen is zeer duidelijk afgenomen. Dat de realiteit voor de Palestijnen echter schrijnend blijft weten we via onze samenwerking met Palestijnse artiesten in Ramallah. De bezetting van de Palestijnse gebieden blijft bestaan, de onderdrukking en discriminatie van het Palestijnse volk eveneens en er worden nog altijd nieuwe nederzettingen gebouwd in Palestijnse gebieden. Bovendien is er de 'muur van de schande' waar niemand nog kan naast kijken.

Tot op heden beschouwen wij de situatie en de behandeling van de Palestijnen in Israël en de Bezette Gebieden als fundamenteel onrechtvaardig. Zolang de Israëlische regering - in samenspraak met de Palestijnse autoriteiten - geen afdoende maatregelen heeft genomen om aan - wat wij noemen - de onderdrukking, vernedering en racistische behandeling van het Palestijnse volk een einde te maken, beschouwen we als gezelschap dat een voorstelling spelen in Israël een indirecte steun is aan die bezetting en onderdrukking.

Wij geloven dat de Israëlische burgers en meer bepaald artiesten en medewerkers uit de culturele sector in Israël, acties moeten ondernemen om openlijk de wantoestanden veroorzaakt door hun regering aan te klagen en tegen te gaan.

Een culturele boycot is volgens ons een legitiem, duidelijk en geweldloos middel om de druk op de verantwoordelijken te vergroten. Daarnaast willen we samen met Israëlische artiesten uiteraard blijven nadenken over een mogelijke steun in hun acties en willen wij een dialoog blijven voeren. Wij weten dat het ontzettend moeilijk is voor hen om deze acties te voeren zonder de directe gevolgen aan den lijve te moeten ondervinden.

Wij begrijpen uit onze samenwerking met Palestijnse artiesten, dat culturele activiteiten in Israël waarbij ook Palestijnen worden betrokken té vaak worden aangewend om de realiteit te verdoezelen. Ondertussen immers blijft de muur van de schaamte bestaan, gebeuren er vreselijke misdaden aan de checkpoints en op andere plaatsen en worden er nieuwe nederzettingen gebouwd in de Bezette Gebieden. Zolang de bezetting en onderdrukking blijft voortduren zal de samenwerking tussen Palestijnse en Israëlische artiesten er altijd één zijn van ‘onderdrukten’ ten opzichte van 'onderdrukkers' en kan daarom niet als gelijkwaardig worden beschouwd.

Vandaar dat wij een culturele boycot van Israël actief willen steunen.
Tenslotte voegen wij hier uitdrukkelijk aan toe dat wij ons standpunt regelmatig zullen evalueren. Daarbij gebruik makend van de informatie die wij bekomen van onze Israëlische en Palestijnse gesprekspartners. Van zodra wij dit standpunt kunnen wijzigen zullen wij ook dit openbaar maken.